15/12/2023

Chính sách bảo hành

Smarthiz

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ:

Không cần người dùng phải kích hoạt thủ công. Sản phẩm được tự động kích hoạt bảo hành sau 48h hoạt động liên tục.

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH:

1. Thời hạn đổi mới: 24 tháng (kể từ ngày mua hàng) hoặc 30 tháng (kể từ ngày sản xuất).

2. Lỗi áp dụng đổi mới:

  • Lỗi mạch ngoài.
  • Lỗi mạch nguồn.

Không bảo hành: Mặt kính, khung nhôm, vỏ nhựa, vỏ hộp và các linh kiện còn lại.