Smarthiz

2 vị trí đang chờ bạn

Purchasing Department

Purchasing Executive

Mức lương:

Thỏa thuận

Số lượng:

1

Khu vực:

Hà Nội

Ngày hết hạn:

31/12/2023

Purchasing Department

Purchasing Executive

Mức lương:

Thỏa thuận

Số lượng:

1

Khu vực:

Hà Nội

Ngày hết hạn:

30/11/2022

Kết nối với chúng tôi

Bạn quan tâm nhưng chưa tìm thấy công việc phù hợp?

Cơ hội tại Smarthiz là không giới hạn! Nếu bạn chưa tìm thấy công việc phù hợp nhưng bạn nghĩ mình là một mảnh ghép ở Smarthiz, đừng ngần ngại gửi hồ sơ và thư ứng tuyển và khám phá cơ hội cùng chúng tôi!
Say Hello!