Các vị trí tuyển dụng đang hot

13 vị trí đang chờ bạn

Development

BACKEND DEVELOPER

Mức lương:

Số lượng:

2

Khu vực:

Ngày hết hạn:

30/04/2024

Business Analyst

BA/PROJECT MANAGER

Mức lương:

Số lượng:

1

Khu vực:

Ngày hết hạn:

30/04/2024

Development

MOBILE DEVELOPER

Mức lương:

Số lượng:

2

Khu vực:

Ngày hết hạn:

30/04/2024

Mức lương:

Số lượng:

1

Khu vực:

Ngày hết hạn:

30/04/2024

Mức lương:

Thỏa thuận

Số lượng:

3

Khu vực:

Hà Nội

Ngày hết hạn:

30/03/2024

Kết nối với chúng tôi

Bạn quan tâm nhưng chưa tìm thấy công việc phù hợp?

Cơ hội tại Smarthiz là không giới hạn! Nếu bạn chưa tìm thấy công việc phù hợp nhưng bạn nghĩ mình là một mảnh ghép ở Smarthiz, đừng ngần ngại gửi hồ sơ và thư ứng tuyển và khám phá cơ hội cùng chúng tôi!
Say Hello!